Aktualności

Minister Klimatu zachęca do aktywnego udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju (ESDW). Zaproszenie adresowane jest głównie do uczniów, studentów, organizacji pozarządowych, naukowców, a także samorządów, przedsiębiorstw oraz wszystkich osób, dla których ważne są kwestie zrównoważonego rozwoju. Tegoroczna edycja, tego ogólnoeuropejskiego wydarzenia odbędzie się w dniach od 20 do 26 września, niemniej jednak inicjatywy mogą być realizowane w okresie 18 września – 8 października 2020 r. Więcej

W ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Cielczy powstaje instalacja, w której z wód poosadowych będą odzyskiwane surowce do produkcji nawozów. Jest to pionierska inwestycja, pierwsza tego typu w Polsce oraz jedna z niewielu w Europie. Po krótkiej przerwie w realizacji zadania, przekazano plac budowy, na którym inwestycja będzie kontynuowana. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia