Aktualności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie podpisało umowę na realizację kolejnej inwestycji, zaplanowanej w ramach projektu „Gospodarka wodno - ściekowa na terenie Gminy Jarocin”. W ślad za tym, spółka przekazała wykonawcy plac budowy, gdzie zmodernizowany zostanie najstarszy kanał przesyłowy na ul. Poznańskiej w Jarocinie, biegnący do oczyszczalni w Cielczy. Więcej

Projekt rozbudowy Zakładu Gospodarki Odpadami sp. z o. o. w Jarocinie znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Utworzenie Wielkopolskiego Centrum Recyklingu stwarza ogromne możliwości rozwojowe spółki, co przełoży się także na powstanie nowych miejsc pracy w Jarocinie. Budowa ma być realizowana przy wsparciu unijnej dotacji w wysokości 116 mln zł. Więcej

Zakład Gospodarki Odpadami obchodzi 15-lecie działalności. Jubileuszowy rok największego w regionie zakładu przetwarzania odpadów obfitował będzie w konkursy proekologiczne, festyny i bicie rekordu Polski. Więcej

Okolicznościowym biegiem z biało-czerwonymi flagami uczczono w Jarocinie Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Biegacze finiszowali przy Krzyżu Martyrologii, gdzie odbył się apel z odczytaniem nazwisk zamordowanych w 1940 roku jarociniaków. Więcej

Konsultacje Spoeczne

Kategorie aktualności

Wydarzenia