Numery telefonów do Urzędu Miejskiego w Jarocinie

  • Drukuj

 

SEKRERTARZ GMINY 

(62) 74 99 506

SKARBNIK GMINY

(62) 74 99 586

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

 

DYREKTOR WYDZIAŁU, KIEROWNIK KANCELARII BURMISTRZA 

(62) 749 95 09

KANCELARIA BURMISTRZA - SEKRETARIAT 

 

(62) 74 99 502

 (62) 74 99 503

KANCELARIA BURMISTRZA - PROMOCJA 

(62) 74 99 511

KANCELARIA BURMISTRZA - RADA MIEJSKA

(62) 747 34 29

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH - KIEROWNIK REFERATU 

(62)74 99 622

Działalność gospodarcza 

(62) 74 99 620

Dowody osobiste, zameldowanie 

(62) 74 99 626

Urząd Stanu Cywilnego – Ratusz  

(62) 747 23 05

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego – ul. Kościuszki 15 a 

(62) 747 28 54

WYDZIAŁ FINANSÓW

 

DYREKTOR WYDZIAŁU 

(62)74 99 586

PODATKI I OPŁATY LOKALNE:

 

Podatek rolny 

(62) 749 95 83

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne (miasto Jarocin), prawne 

(62) 74 99 580

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne (sołectwa), zaświadczenia 

(62) 749 9582

Akcyza

(62) 749 95 81

Księgowość podatkowa - opłata za odbiór odpadów komunalnych 

(62) 749 9597

Księgowość podatkowa - osoby fizyczne
(podatek od  nieruchomości, rolny, leśny) 

(62) 749 95 84

Księgowość podatkowa - osoby prawne 
(podatek od  nieruchomości, rolny, leśny) 

(62) 749 95 85

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA:

 

Rozliczenia i płatności

(62) 74 99 588

Sprawozdawczość

(62) 74 99 589

Fundusz sołecki

(62) 74 99 590

Księgowość jednostki 

(62) 74 99 593

(62) 74 99 594

VAT, wydatki strukturalne

(62) 74 99 591

Księgowość organu

(62) 74 99 595

Płace

(62) 74 99 596

WYDZIAŁ ROZWOJU

 

DYREKTOR WYDZIAŁU

(62) 74 99  545

REFERAT OBSŁUGI INWESTORÓW

 

Gospodarka odpadami komunalnymi 

(62) 74 99 546

Gospodarka mieszkaniowa, lokale, budynki 

(62) 74 99 553

Zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe

(62) 74 99 554

Warunki zabudowy 

(62) 74 99 555

Podziały nieruchomości 

(62) 74 99 550

Inwestycje celu publicznego 

(62) 74 99 556

Rolnictwo, zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów

(62) 74 99 547

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ – KIEROWNIK REFERATU

(62) 749 95 45

Drogownictwo

(62) 749 95 42

Inwestycje

(62) 749 95 44

Drogi – zajęcie pasa drogowego, lokalizacja urządzeń i zjazdów

(62) 749 95 40

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

DYREKTOR WYDZIAŁU 

(62) 74 99 662

REFERAT OŚWIATY I WYCHOWANIA

 

Oświata – placówki publiczne

(62) 749 96 60

(62) 749 96 61

Oświata – placówki niepubliczne, budżet, inwestycje

(62) 74 99 666

Współpraca z organami pomocniczymi

(62) 749 96 67

REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH

 

Kultura

(62) 74 99 665

Sport

(62) 74 99 664

Zdrowie 

(62) 74 99 663

STANOWISKO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 

(62) 74 99 515

RATUSZ - RYNEK

 

KANCELARIA BURMISTRZA - RADA MIEJSKA 

(62) 747 34 29

URZĄD STANU CYWILNEGO 

(62) 747 23 05

 

 

 


Konsultacje Spoeczne
Rewitalizacja Budet Obywatelski Pomoc Prawna Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA wez paragon ze soba

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy