Termin:
Miejsce: Cech Rzemiosł Różnych. Wrocławska 12, 63-200 Jarocin.


Gra miejska \"Zawodowy Express\" oraz ZMAGANIA SZKOLNE „Be A Master” to główne atrakcje Nocy Zawodowców, która odbędzie się w Jarocinie 4 października. Akcja skierowana jest głównie do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.

Wielkimi krokami zbliża się druga edycja NOCY ZAWODOWCÓW, której głównym organizatorem jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Już 4 października 2019 r. na terenie trzech miast: Kalisza, Pleszewa oraz Jarocina odbędzie się jedno z większych wydarzeń promujących edukację zawodową oraz rzemiosło na terenie Południowej Wielkopolski.

W ramach przedsięwzięcia rozegrana zostanie GRA MIEJSKA „Zawodowy Express”, podczas której młodzież będzie pod osłoną nocy zmagać się z konkurencjami przygotowanymi na terenie miasta w wybranych zakładach rzemieślniczych. Organizatorzy zadbali również, aby dla dzieci, które nie chcą korzystać z tej formy aktywności, zostały przygotowane inne atrakcje, stąd równolegle w trakcie gry, odbywać się będą w wybranej szkole ponadpodstawowej ZMAGANIA SZKOLNE „Be A Master” polegające między innymi na sprawdzeniu wiedzy z zakresu BHP, czy konkurencjach w udzielaniu pierwszej pomocy, a także planszówkowy zawrót głowy, czyli rozgrywanie gier planszowych z zakresu doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości.

W całym wydarzeniu mogą wziąć udział DRUŻYNY zgłoszone przez nauczycieli, wychowawców, pedagogów, doradców zawodowych, czy po prostu rodziców / opiekunów.

Drużyny 10 osobowe są podzielone na dwa zespoły po 5 osób, gdzie jeden zespół zbiera punkty w grze miejskiej, a drugi realizuje zadania na terenie szkoły. W ten sposób cała DRUŻYNA walczy o jak najszybsze wypełnienie planszy do gry zdobytymi punktami. Dzieci dzięki temu uczą się skutecznej komunikacji, efektywnej współpracy i gry zespołowej, poznając także różne zawody, profesje i zdobywając wiedzę na temat realnych warunków pracy.

Akcja skierowana jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z terenu Południowej Wielkopolski.

Celami akcji są nie tylko popularyzacja kształcenia dualnego i zawodowego, czy pogłębianie wiedzy na temat różnych zawodów, ale również rozwijanie kreatywności, umiejętności logicznego myślenia oraz kształtowanie umiejętności dobrej organizacji zadań własnych.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo