Aktualności

Dzisiaj po raz ósmy obchodzony jest międzynarodowy „Dzień bez foliówek”. Rocznie w Europie zużywanych jest ponad 100 miliardów toreb jednorazowych. Większość z nich trafia na wysypiska, do spalarni odpadów lub wprost do środowiska, w tym wodnego. Torby te rozkładają się setki lat, wyrządzając ogromne szkody, szczególnie w środowisku morskim. Więcej

W Cielczy ma powstać jedna z najnowocześniejszych w Polsce oczyszczalni ścieków. Zastosowana tam innowacyjna technologia umożliwi pozyskiwanie surowców takich jak azot, fosfor i biogaz z wody pościekowej. Oczyszczalnia będzie miała możliwości bezpiecznego dla środowiska zagospodarowania osadów ściekowych wytwarzanych na terenie innych oczyszczalni funkcjonujących w regionie. Możliwość wspólnego zagospodarowania osadów ściekowych była jednym z tematów wczorajszego spotkania wójtów i burmistrzów z okolicznych gmin, którzy mają już doświadczenie we wspólnym zagospodarowaniu odpadów komunalnych pod szyldem Zakładu Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Jarocinie. Więcej

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, mimo protestu ministerstwa środowiska, usilnie próbuje nadać status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zakładowi w Pławcach, prowadzonemu przez prywatnego przedsiębiorcę Artura Zysa. Samorządowcy skupieni w porozumieniu międzygminnym, realizujący wspólnie gospodarkę odpadami dla 18 gmin, jako Zakład Gospodarki Odpadami sp. z o.o., domagają się spotkania z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Więcej

Delegacja samorządowców gminy Pleszew gościła wczoraj w Witaszyczkach, zwiedzając zakład gospodarki odpadami. Wizyta związana była z możliwością przyłączenia się gminy Pleszew do działającego od 2008 roku Porozumienia Międzygminnego w zakresie gospodarki odpadami, którego głównym udziałowcem jest Zakład Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Jarocinie. Więcej

Konsultacje Spoeczne

Kategorie aktualności

Wydarzenia