Aktualności

Odwiedzili cele aresztu, „odpoczęli na pryczy” oraz uchwycili aparatem fotograficznym panoramę Jarocina. W ubiegłą sobotę odbył się kolejny „Spacer po dawnym Jarocinie”. Tym razem była to wędrówka po niedawnej komendzie policji, a wcześniej milicji. Więcej

Konsultacje Spoeczne

Kategorie aktualności

Wydarzenia