Aktualności

Projekt rozbudowy Zakładu Gospodarki Odpadami sp. z o. o. w Jarocinie znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Utworzenie Wielkopolskiego Centrum Recyklingu stwarza ogromne możliwości rozwojowe spółki, co przełoży się także na powstanie nowych miejsc pracy w Jarocinie. Budowa ma być realizowana przy wsparciu unijnej dotacji w wysokości 116 mln zł. Więcej

Przed nami kwietniowo-majowy tzw. długi weekend. W Jarocinie, tak jak w latach ubiegłych, upłynie on pod znakiem wydarzeń patriotycznych. Nie zabraknie jednak koncertów, happeningów, pokazów filmowych, warsztatów czy pokazów grup rekonstrukcyjnych. Na finał Majówki wystąpi Staszek Karpiel-Bułecka i zespół Future Folk. Burmistrz Jarocina zaprasza do wspólnego świętowania. Więcej

Planowana jest ozbudowa kolumbarium na jarocińskim cmentarzu komunalnym. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej zagospodarowania jarocińskiej nekropoli, w której zlokalizowane zostaną nisze urnowe. Zgodnie z planami Zakładu Usług Komunalnych w Jarocinie pierwszy etap prac ma rozpocząć się w drugiej połowie roku. Więcej

Zakład Gospodarki Odpadami obchodzi 15-lecie działalności. Jubileuszowy rok największego w regionie zakładu przetwarzania odpadów obfitował będzie w konkursy proekologiczne, festyny i bicie rekordu Polski. Więcej

Konsultacje Spoeczne

Kategorie aktualności

Wydarzenia