Aktualności

Gmina Jarocin zabiega o pozyskanie środków norweskich, w związku z tym w ramach prac nad projektem „EOG Rozwój Lokalny” - 7 oraz 14 maja 2020 r. odbyły się dwie wideokonferencje z blisko 30 interesariuszami, mające na celu badanie fokusowe kluczowych podmiotów w sektorze publicznym, biznesu oraz organizacji pozarządowych, które są szczególnie istotne dla rozwoju miasta. Więcej

Wigilia instruktorska jarocińskiego hufca odbyła się w Domu Kultury w Kotlinie. Jednym z gości był sekretarz gminy Jarocin – Mariusz Gryska, który wraz z życzeniami świątecznymi przekazał w imieniu burmistrza podziękowania za wieloletnie zaangażowanie dla odchodzącej z funkcji zastępcy komendanta – Kingi Pelec oraz gratulacje dla nowej komendantki – Anny Urbańskiej. Więcej

Uroczyste otwarcie wyremontowanych sal w szkole w Witaszycach odbyło się we wtorek, 10 grudnia. Nie zabrakło przecięcia wstęgi oraz tortu. Pierwsza część służy do organizacji zajęć związanych z gotowaniem i robótkami ręcznymi, a druga - do majsterkowania i innych prac ręcznych. Na otwarciu obecny był Bartosz Walczak, pierwszy zastępca burmistrza Jarocina. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia