Aktualności

Od 1 maja 2018 r. na terenie województwa wielkopolskiego zaczyną obowiązywać uchwały antysomgowe, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Więcej

Konsultacje Spoeczne

Kategorie aktualności

Wydarzenia