Aktualności

15 drzew w Parku Radolińskich w Jarocinie uzyskało status pomników przyrody. Okazy otrzymały także imiona i w ten sposób stworzyły zaczątek ścieżki edukacyjnej. Na jej trasie poznajemy historię Jarocina. W odnalezieniu drzew pomogą nie tylko tabliczki, którymi drzewa zostały oznaczone, ale też specjalnie przygotowany przewodnik. Można go bezpłatnie otrzymać w recepcji Pałacu Radolińskich. Więcej

Władze samorządowe gminy Jarocin wraz z przedstawicielami związków kombatanckich, jednostki wojskowej oraz uczniów jarocińskich szkół wzięli udział w obchodach 73. rocznicy wyzwolenia Jarocina. - Jarociniacy ponieśli bardzo duże straty w okresie wojny. 1182 ludzi zginęło w różny sposób: w bezpośrednich walkach, w czasie rozstrzelania, w obozach koncentracyjnych, dlatego dziś właśnie tym, którzy ponieśli tak wielkie straty, oddajemy hołd, składając kwiaty, zapalając znicze – podkreśliła w trakcie uroczystości Lechosława Dębska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Jarocinie. Więcej

Jarocin otrzyma ponad 12 mln zł unijnej dotacji na rewaloryzację i rewitalizację Parku Radolińskich, Parku im. Zbigniewa Ostroroga-Gorzeńskiego oraz parku przy ul. Szubianki. Wypięknieje też zieleń przyuliczna wzdłuż ciągów komunikacyjnych łączących te trzy obszary zieleni. Prace, których łączny koszt to blisko 16 mln zł, rozpoczną się już w tym roku. Więcej

Blisko 70 grobów zinwentaryzowano w ramach prac wykopaliskowych wokół ruin kościoła św. Ducha w Jarocinie. - W większości są to groby osób dorosłych. Im bliżej murów kościoła, tym więcej znajdujemy pochówków w trumnach – informuje archeolog, Dariusz Andrzejczak. Prawdopodobnie pochodzą one z przełomu XVIII i XIX. Prace są prowadzone pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Więcej

Konsultacje Spoeczne

Kategorie aktualności

Wydarzenia