Aktualności

Przypominamy, że mieszkańcy mogą wyrzucać przeterminowane leki lub niezużyte ich resztki w ośmiu punktach na terenie gminy Jarocin. Do kosza można wrzucać leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek w opakowaniach lub luzem, syropów, kropli, roztworów w zamkniętych opakowaniach oraz maści. Do pojemników nie można natomiast wrzucać np. termometrów, aerozoli, używanych igieł i strzykawek. Więcej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie rozpoczyna realizację kolejnego zadania w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Jarocin". Tym razem wdrażane jest efektywne zarządzanie siecią za pomocą inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, w tym kanalizacją deszczową. W piątek podpisana została umowa z wykonawcą zadania – warszawską firmą SYGNITY Spółka Akcyjna. Więcej

Burmistrz Jarocina, zgodnie z pkt. 3 ust. 6 Zarządzenia Nr 3/VIII/2018 K z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew oraz wiatrołomów stanowiących własność Gminy Jarocin podaje do wiadomości informacje, iż Gmina Jarocin posiada do sprzedaży drewno opałowe w następujących ilościach ilości: liściaste 51,75 m3, oraz iglaste 9,75 m3. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia