Aktualności

W Warszawie wręczono nagrody w konkursie Innowacyjny Samorząd 2020, organizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. Wyłoniono laureatów, wyróżnionych i finalistów w poszczególnych kategoriach. Gmina Jarocina została finalistą za projekt zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, poprzez modernizację, budowę, przebudowę, oświetlenia drogowego, ulicznego i parkowego. Dyplom odebrał burmistrz - Adam Pawlicki. Więcej

O historycznych założeniach parkowych i ich wpływie na integrację mieszkańców, a także potencjale takich miejsc w procesie planowania wizerunku miasta debatowano podczas panelu dyskusyjnego na targach GARDENIA w Poznaniu. Jednym z miast, stawianych jako przykład w zakresie urządzania terenów zieleni, kształtowania krajobrazu miejskiego i dostosowywania się do zmian klimatycznych jest JAROCIN. Więcej

ZIELONA ŁAWECZKA to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców. Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, mini ogrody z ławeczką. Maksymalna wysokość grantu wynosi 1.650 zł. Na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji mini ogrodów maksymalnie 1.200 zł. Więcej

W ostatnich dwóch latach gmina Jarocin aktywnie pomagała Ochotniczym Strażom Pożarnym w wielu działaniach, m.in. w pozyskiwaniu nowych aut ratowniczych. I tak pojazdy trafiły do OSP w: Tarcach, Potarzycy, Radlinie i Mieszkowie. Strażacy-ochotnicy mogą liczyć na wsparcie samorządu także i w tym roku. – Staramy się pozyskiwać auta dla OSP z różnych źródeł. Chcemy wspierać strażaków-ochotników, bo warto to robić dla bezpieczeństwa nas wszystkich – mówi Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia