Aktualności

Już 21 i 22 kwietnia w Żerkowie odbędzie się I Zjazd Delegatów Rad Działalności Pożytku Publicznego. Do udziału w Zjeździe zaproszeni są wszyscy przedstawiciele Rad z województwa wielkopolskiego. Organizatorami spotkania są Urząd Marszałkowski oraz Centrum PISOP. Więcej

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert niejednokrotnie budziły niemałe emocje. Od tego roku wprowadzono zmiany w składach komisji konkursowych. Radni nie punktują już poszczególnych ofert, są natomiast powoływania jako eksperci z głosem doradczym, a ich miejsce w komisjach konkursowych zajmują eksperci z danej branży niezwiązani z aplikującymi organizacjami pozarządowymi. Niezmiennie, połowę składu komisji stanowią przedstawiciele zespołów konsultacyjnych wybierani przez organizacje pozarządowe. Więcej

Szósta edycja targów "Aktywni 50+. rozsmakuj się w zdrowiu" odbędzie się 27 i 28 marca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizacje pozarządowe i kluby seniora mają możliwość bezpłatnego wystawienia się podczas imprezy. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia