Aktualności

Dziś przed południem w Parku Zwycięstwa w Jarocinie zostały złożone kwiaty i zapłonęły znicze. Podczas uroczystości w ceremoniale wojskowym upamiętniono, poległych podczas II wojny światowej, mieszkańców Ziemi Jarocińskiej. Więcej

Jak informowaliśmy na początku sierpnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił w całości skargę radnej Katarzyny Szymkowiak na uchwałę Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Dzisiaj publikujemy uzasadnienie WSA do wyroku. Czytamy w nim mi.in.: "Skarżąca będąc sołtysem Wsi Wilkowyja powinna mieć świadomość, iż umowa została zawarta z Gminą Jarocin, a nie sołectwem” Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia