Aktualności

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 3 sierpnia 2016 r. oddalił w całości skargę radnej Katarzyny Szymkowiak, reprezentowanej przed sądem przez radcę prawnego Małgorzatę Martuzalską, na uchwałę Rady Miejskiej w Jarocinie Nr XXXI/354/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Więcej

W najbliższym czasie pracownicy Urzędu Miejskiego w Jarocinie rozpoczną weryfikacje danych, zawartych w informacjach i deklaracjach składanych przez mieszkańców i właścicieli nieruchomości. Sprawdzane będą metraże budynków, gruntów, budowli, a także inne dane, które są podstawą naliczania opłat lokalnych, m.in. opłaty za odbiór odpadów komunalnych czy opłaty za zajęcie pasa drogowego. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia