Co działo się w Jarocinie 1 stycznia 1919 roku? Zachęcamy do przeczytania opisu dokonanego przez Stanisława Karolczaka na podstawie wspomnień powstańców.

"Sprawa polska w Jarocinie wzięła wreszcie zupełnie jawny obrót. W dniu 1 stycznia 1919 r. nastąpiło oficjalne przejęcie miasta przez Polaków.

Na uroczystość tę składało się solenne nabożeństwo polowe, które odprawił ks. proboszcz Ignacy Niedźwiedziński. Pienia podczas Mszy św. wykonało Koło Śpiewackie, a po nabożeństwie rozbrzmiewał hymn  narodowy „Boże coś Polskę”…

Na rynku urządzono podium, z którego jako pierwszy wygłosił pamiętną historyczną mowę p. Franciszek Basiński. Jako drugi przemawiał ks. prob. Niedźwiedziński, nawołując do solidarności i jedności, co utrwali fundamenty pod budujący się gmach Ojczyzny.

Pan Franciszek Basiński oświadczył, że obejmuje na czas przejściowy ster miasta, co przyjęto z wielkim zadowoleniem. Rozdzwoniły się radośnie dzwony kościoła, wojska powstańcze, sokoli i skauci zaprezentowali broń, bowiem nastąpił wzniosły moment zawieszenia sztandaru polskiego, czego dokonał pan Stefan Malinowski. 

W dalszym ciągu uroczystości odbyła się defilada baonu powstańców, milicji, sokoła, skautów i straży ogniowej. Defiladę odebrał pan komendant Gorzeński."


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia