Aktualności

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert niejednokrotnie budziły niemałe emocje. Od tego roku wprowadzono zmiany w składach komisji konkursowych. Radni nie punktują już poszczególnych ofert, są natomiast powoływania jako eksperci z głosem doradczym, a ich miejsce w komisjach konkursowych zajmują eksperci z danej branży niezwiązani z aplikującymi organizacjami pozarządowymi. Niezmiennie, połowę składu komisji stanowią przedstawiciele zespołów konsultacyjnych wybierani przez organizacje pozarządowe. Więcej

Szósta edycja targów "Aktywni 50+. rozsmakuj się w zdrowiu" odbędzie się 27 i 28 marca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizacje pozarządowe i kluby seniora mają możliwość bezpłatnego wystawienia się podczas imprezy. Więcej

Burmistrz Jarocina ogłosił kolejny otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o gminną dotację w ramach 3 działów: kultury, sportu oraz promocji zdrowia. Łączna pula tego rozdania grantowego to blisko 500 tys. zł. Więcej

Blisko 2,1 mln zł to pula ogłoszonego przez Burmistrza Jarocina otwartego konkursu ofert. O datacje w jego ramach mogą ubiegać się organizacje pozarządowe. W pierwszym rozdaniu środków grantowych znalazły się tylko te zadania, które wymagają ciągłości i umowy na ich realizację muszą być podpisane już na początku roku. Więcej

Konsultacje projektu Programu współpracy na rok 2015 trwały od 9 września 2014 r. Pierwsze konsultacje projektu przeprowadzono na spotkaniach branżowych zespołów konsultacyjnych (w różnych terminach, od 9 do 6 września 2014 r.). Kolejne w gronie przedstawicieli organizacji pozarządowych (8 października 2014 r., obecnych było 21 osób). O konsultacjach i zapisach projektu Programu organizacje pozarządowe informowane były za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz strony internetowej. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia