Aktualności

Do końca kwietnia można składać propozycje tematów konsultacji społecznych. Zgłoszone pomysły, po otrzymaniu rekomendacji Rady Społecznej, zostaną ujęte w tegorocznym planie konsultacji. Od tego roku konsultacje będą prowadzone według nowego regulaminu, nad zapisami którego pracował zespół, składający się z mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych i pracowników magistratu. Więcej

Wczoraj odbyło się w Jarocinie odbyło się uroczyste otwarcie jednego z najnowocześniejszych zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce. – To wspólne dzieło porozumienia 17 gmin, którym udało się ustalić wspólne cele, czyli przetwarzać odpady komunalne na najwyższym europejskim poziomie, robić to zgodnie z prawem i bez ponoszenia dużych kosztów. Te cele udało się osiągnąć, bo przypomnę, że pięć lat temu zagospodarowanie tony odpadów kosztowało u nas 195 zł, a dziś kosztuje 235 zł, co jest jedną z najniższych stawek w Wielkopolsce – podkreślił burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. Więcej

Rada miejska podjęła dzisiaj uchwałę, w której wyraziła wolę, aby gmina Jarocin od 1 września 2016 roku prowadziła Szkołę Muzyczną I Stopnia w Jarocinie. Przejęcie placówki nastąpi w przypadku zawarcia porozumienia w tej sprawie między gminą a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Intencją gminy Jarocin jest, żeby szkoła muzyczna nadal funkcjonowała jako placówka publiczna w pałacu Radolińskich. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia