Aktualności

Ponad 2 mln zł to część puli ogłoszonego w listopadzie przez burmistrza Jarocina otwartego konkursu ofert. W jego ramach organizacje pozarządowe mogły ubiegać się między innymi o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz pomocy społecznej. Tą kwotą gmina Jarocin dofinansowała realizację trzech projektów sportowych, dwóch projektów kulturalnych i dwóch w zakresie pomocy społecznej. Przedsięwzięcia te będą zrealizowane w roku 2014 i skierowane są do mieszkańców gminy Jarocin. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia