Aktualności

Obrady XX sesji Dziecięco-Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jarocinie odbyły się 29 maja w ratuszu. Młodzi radni, zgodnie z porządkiem obrad, przegłosowali cztery uchwały oraz przygotowali 29 wniosków. Dodatkowo jednogłośnie podjęli uchwałę, dotyczącą częstszego spotykania się Dziecięco-Młodzieżowej Rady Miejskiej. Teraz jej spotkania będą odbywać się co 2 miesiące. Więcej

"Bilans otwarcia" to finansowo-prwane podsumowanie działalności Urzędu Miejskiego w Jarocinie w latach 2012-2014. Audytorzy w przygotowanym raporcie wykazali liczne nieprawidłowości, jakie miały miejsce w czasie kadencji byłego burmistrza, Stanisława Martuzalskiego. - Nie możemy przejść obojętnie nad tym, gdzie działa się na szkodę gminy – podkreślił burmistrz Adam Pawlicki podczas ostatniej sesji rady miejskiej, kiedy to prezentowany był raport z audytu. - Skala działania na szkodę gminy to kwota minimum pół miliona złotych. Kiedy wszystko zostanie zebrane, zgłosimy to do prokuratury – zapowiedział wówczas włodarz gminy. Więcej

Jarocińscy radni podjęli wczoraj uchwały dotyczące likwidacji trzech publicznych przedszkoli w Jarocinie oraz Zespołu Szkół w Wilkowyi. Taka decyzja rajców to jednak nie realna likwidacja, ale niezbędny krok w procesie przekształcania placówek oświatowych, bowiem od 1 września w tych samych obiektach będą funkcjonować przedszkola i szkoły niepubliczne. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia