Aktualności

Pozbierać 365 reklamówek ze śmieciami w ciągu roku – taki cel postawił sobie prezes Fundacji Ekologicznej Arka, Wojciech Owczarz. I ma nadzieję, że do jego działania dołączy jak najwięcej osób. Wszystko to w ramach projektu 365 reklamówek, będącego częścią Listów dla Ziemi. Więcej

Rozpatrzenie uchwały w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Jarocinie będzie jednym z punktów porządku obrad zaplanowanej na 27 marca br. sesji Rady Miejskiej w Jarocinie. Jeśli uchwała spotka się z aprobatą rajców, to jednostka będzie prowadziła dotychczasową działalność do 30 czerwca, czyli do zakończenia procesu likwidacji. Docelowo straż ma zostać umiejscowiona w strukturze Urzędu Miejskiego w Jarocinie. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia