Aktualności

W ostatnim tygodniu kwietnia ankieterzy Pracowni Badań Opinii Publicznej Społeczności Lokalnej i Rynku z Jarocina zapukają do naszych drzwi pytając o zadowolenie z jakości usług oferowanych przez spółki komunalne gminy Jarocin. Zebrane informacje pokażą jednocześnie stopień obciążenia domowych budżetów wydatkami na usługi komunalne. Więcej

W Cielczy ma powstać jedna z najnowocześniejszych w Polsce oczyszczalni ścieków. Zastosowana tam innowacyjna technologia umożliwi pozyskiwanie surowców takich jak azot, fosfor i biogaz z wody pościekowej. Oczyszczalnia będzie miała możliwości bezpiecznego dla środowiska zagospodarowania osadów ściekowych wytwarzanych na terenie innych oczyszczalni funkcjonujących w regionie. Możliwość wspólnego zagospodarowania osadów ściekowych była jednym z tematów wczorajszego spotkania wójtów i burmistrzów z okolicznych gmin, którzy mają już doświadczenie we wspólnym zagospodarowaniu odpadów komunalnych pod szyldem Zakładu Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Jarocinie. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia