Aktualności

Rada miejska podjęła dzisiaj uchwałę, w której wyraziła wolę, aby gmina Jarocin od 1 września 2016 roku prowadziła Szkołę Muzyczną I Stopnia w Jarocinie. Przejęcie placówki nastąpi w przypadku zawarcia porozumienia w tej sprawie między gminą a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Intencją gminy Jarocin jest, żeby szkoła muzyczna nadal funkcjonowała jako placówka publiczna w pałacu Radolińskich. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia