Aktualności

4 listopada Naczelny Sąd Administracyjny uchylił w całości wyrok wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w dniu 18 grudnia 2013 r. w sprawie ze skargi PUK Artur Zys na uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w przedmiocie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i przekazał sprawę WSA w Poznaniu do ponownego rozpatrzenia oraz odstępuje od zasądzenia kosztów postępowania kasacyjnego. Więcej

Październik i listopad są miesiącami porządków na działkach. Działkowcy pozbywają się teraz zeschłych liści, chorych gałęzi i drzew. Pozbywają, czyli najczęściej je palą. Dym unosi się nad działkami i ogrodami w całym kraju. Ogniska i unoszący się z nich dym przeszkadzają wielu mieszkańcom. Więcej

Urząd Miejski w Jarocinie zorganizował konkurs ekologiczny pod patronatem Burmistrza Jarocina pn.: „Głodny ptaszek – chce swój daszek” skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Jarocin. Podstawowym warunkiem wykonania karmnika dla ptaków było wykorzystanie surowców ekologicznych: drewna, szyszek, kory drzew, materiałów roślinnych, słomy. Więcej

Rak, uszkodzenia dróg oddechowych, wątroby, płuc czy nerek – to tylko część, z długiej listy problemów, z jakimi możemy się borykać się po wydychaniu substancji, które powstają wraz z dymem z tzw. niskiej emisji, czyli przy spalaniu odpadów w domowych paleniskach, kotłowniach lub na wolnym powietrzu. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia