Aktualności

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie zakończył rozbudowę jednego z najnowocześniejszych zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce oraz uzyskał wszelkie niezbędne decyzje do funkcjonowania nowej inwestycji. Samorządy te podjęły decyzję o wspólnym realizowaniu projektu, co pozwoli na efektywne, zarówno pod względem środowiskowym jak i finansowym, przetwarzanie odpadów. O tym że ZZO ruszył poinformowały dzisiaj władze Jarocina i spółki ZGO. Więcej

Blisko 33 mln zł wydatków majątkowych zakłada przyszłoroczny budżet gminy Jarocin. Priorytetem inwestycyjnym będzie budowa nowych dróg. Zgodnie z przyjętym budżetem realizowane będą także inwestycje w zakresie budownictwa społecznego, oświaty czy ochrony przeciwpożarowej. Przyszłoroczny plan finansowy został uchwalony dzisiaj przez Radę Miejską w Jarocinie. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia