Aktualności

Zarząd Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w połowie czerwca podpisał umowę sprzedaży gruntów przy ul. Powstańców Wlkp. w Jarocinie. Nabywcą jest spółka Multishop Jarocin, która zapłaciła za nieruchomość ponad 5 milionów złotych. Dodatkową korzyścią, którą udało się wynegocjować z nabywcą jest realizacja inwestycji drogowej, której wartość według kosztorysu wynosi prawie 1 milion złotych. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia