Aktualności

Burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki znalazł się w gronie trzech samorządowych liderów województwa wielkopolskiego, w rankingu Pulsu Biznesu "Samorządowy Menedżer Regionu 2016". O wyborze wojewódzkich liderów zdecydowali sami samorządowcy, którzy, zdaniem organizatorów rankingu, najlepiej potrafią ocenić to, co dzieje się w ich regionie. Więcej

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w otwartym liście do rolników informuje o zawarciu umowy w sprawie Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, których rodzice lub opiekunowie prawni podlegają ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu oraz macierzyńskiemu. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia