Aktualności

W związku z głoszeniem przez Prezesa Stowarzyszenia Ziemia Jarocińska Pana Adama Pawlickiego oraz radnego Rady Miejskiej Pana Roberta Kaźmierczaka nieprawdziwych informacji dotyczących jednego z postępowań przetargowych prowadzonych przez spółkę ZGO pragniemy wskazać, co ma miejsce: Więcej

Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie oddał do użytku stację przeładunkową w Mateuszewie (gmina Śrem). Oficjalne otwarcie obiektu miało miejsce 15 kwietnia w obecności władz spółki oraz przedstawicieli samorządów, które wchodzą w skład porozumienia międzygminnego w zakresie realizacji systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi, którego liderem jest gmina Jarocin. Więcej

Zarządcy nieruchomości wielorodzinnych proszeni są o odpowiednio wczesne zgłaszanie potrzeby wywozu odpadów komunalnych w okresie przedświątecznym, tak aby firma je odbierająca opróżniła kosze przed świętami i aby nie doszło do przepełnienia kontenerów. Więcej

Już od 20 marca można zgłaszać swoją stronę internetową do II edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą wiejską stronę internetową SOŁECTW@ w sieci. Organizatorem konkursu, który ma na celu zwalczanie wykluczenia cyfrowego na wsi poprzez promocję dobrych praktyk jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Do pierwszej edycji konkursu zgłoszono ponad 230 stron. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia