Aktualności

Dziś przed południem w Parku Zwycięstwa w Jarocinie zostały złożone kwiaty i zapłonęły znicze. Podczas uroczystości w ceremoniale wojskowym upamiętniono, poległych podczas II wojny światowej, mieszkańców Ziemi Jarocińskiej. Więcej

Jak informowaliśmy na początku sierpnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił w całości skargę radnej Katarzyny Szymkowiak na uchwałę Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Dzisiaj publikujemy uzasadnienie WSA do wyroku. Czytamy w nim mi.in.: "Skarżąca będąc sołtysem Wsi Wilkowyja powinna mieć świadomość, iż umowa została zawarta z Gminą Jarocin, a nie sołectwem” Więcej

Rozpoczęła się, zapowiadana w czerwcu przez Urząd Miejski w Jarocinie, weryfikacja danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - Deklaracje sprawdzamy pod kątem liczby osób zameldowanych z liczbą osób w nich zgłoszonych - informuje Weronika Banaszak z Wydziału Rozwoju jarocińskiego magistratu. Obecnie weryfikowane są dokumenty, złożone przez właścicieli nieruchomości z terenu osiedla 700-lecia w Jarocinie. Następnie sprawdzane będą deklaracje z terenu osiedla Mikołaja Kopernika. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia