Aktualności

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 3 sierpnia 2016 r. oddalił w całości skargę radnej Katarzyny Szymkowiak, reprezentowanej przed sądem przez radcę prawnego Małgorzatę Martuzalską, na uchwałę Rady Miejskiej w Jarocinie Nr XXXI/354/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia