Aktualności

W najbliższym czasie pracownicy Urzędu Miejskiego w Jarocinie rozpoczną weryfikacje danych, zawartych w informacjach i deklaracjach składanych przez mieszkańców i właścicieli nieruchomości. Sprawdzane będą metraże budynków, gruntów, budowli, a także inne dane, które są podstawą naliczania opłat lokalnych, m.in. opłaty za odbiór odpadów komunalnych czy opłaty za zajęcie pasa drogowego. Więcej

W sobotę o godz. 14:00 odbędzie się oficjalne oddanie do użytku boiska przy ul. Dąbrowskiego w Jarocinie. Inwestycja została zrealizowana dzięki współpracy gminy Jarocin i Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jarocinie, która użyczyła grunt i partycypuje w kosztach jej realizacji. Więcej

Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów do 2 razy w miesiącu, rozszerzenie selektywnej zbiórki o tetrapaki i puszki oraz wprowadzenie innowacyjnego systemu identyfikacji pojemników, który ułatwi reklamacje mieszkańcom to najważniejsze zmiany w zakresie odbioru odpadów komunalnych, które wejdą w życie 1 lipca. Rozszerzenie wachlarza usług wynika z wyśrubowanych wymogów, jakie w przetargu na odbiór odpadów określiła gmina Jarocin. Przez kolejne trzy lata usługę tą dla gminy świadczyć będzie jarocińska spółka ZGO NOVA. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia