Aktualności

Z końcem maja zakończyły się prace nad raportem o stanie Gminy Jarocin za 2018 rok. Przygotowanie dokumentu to nowy obowiązek nałożony na burmistrza, który wprowadzony został ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Radni nad raportem będą debatowali podczas najbliższej sesji, która odbędzie się 18 czerwca. Początek obrad o godz. 8:30. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia