Pozbierać 365 reklamówek ze śmieciami w ciągu roku – taki cel postawił sobie prezes Fundacji Ekologicznej Arka, Wojciech Owczarz. I ma nadzieję, że do jego działania dołączy jak najwięcej osób. Wszystko to w ramach projektu 365 reklamówek, będącego częścią Listów dla Ziemi.

O co chodzi w akcji?

Motorem napędowym akcji jest jednoosobowe działanie Wojciecha Owczarza, który w ciągu roku postanowił zebrać 365 reklamówek z odpadami porzuconymi w lasach, w parkach czy nad jeziorami. W ten sposób chce zmusić społeczeństwo do myślenia, zainicjować dyskusję na temat odpadów opakowaniowych i propagować ideę recyklingu.

Czemu służy akcja?

Akcja 365 reklamówek to konkretny efekt ekologiczny: mniej dzikich wysypisk, mniej odpadów zanieczyszczających środowisko, więcej opakowań trafiających do przetworzenia.

Nie mniej istotna jest edukacja społeczeństwa w zakresie świadomej konsumpcji (kupowanie produktów jak najmniej zapakowanych) oraz prawidłowej gospodarki odpadami (recykling zamiast składowania odpadów).

Dlaczego akcja jest tak ważna?

Regularne edukowanie społeczeństwa w temacie gospodarki odpadami jest niezwykle istotne. W Polsce na wysypiska wciąż trafia aż 70% śmieci, podczas gdy w Niemczech, Holandii czy Szwecji jest to tylko 1%. By dane te uległy zmianie, potrzebna jest zmiana nawyków Polaków poprzez uświadamianie im szkodliwości składowania odpadów.

Jak można dołączyć do akcji?

Do pozytywnych działań może przyłączyć się każdy. Na oficjalnej stronie akcji www.365reklamoweksmieci.pl znajduje się specjalny licznik, do którego można wpisać imię, nazwisko oraz liczbę zebranych reklamówek. Bo razem można znacznie więcej!

Akcja organizowana jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Nie bądź jednorazowy” dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Partnerem merytorycznym jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. , a patronat nad akcją sprawuje Ministerstwo Środowiska. 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia