Aktualności

Każdego roku kilkoro uczniów na podstawie opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej realizuje indywidualny program nauczania. Najzdolniejsi uczniowie, po zdiagnozowaniu bardzo wysokich możliwości intelektualnych oraz wysokich predyspozycji do nauki matematyki lub języka obcego, mogą realizować indywidualnie opracowany program nauczania. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia