Od 7 do 13 grudnia mieszkańcy Jarocina będą głosowali na projekty, które zostały zgłoszone w ramach Jarocińskiego Budżetu Obywatelskiego dla Osiedli na rok 2016 i zostały pozytywnie ocenione w czasie weryfikacji formalnej i szczegółowej. Listę 45 projektów, które zostaną poddane pod głosowanie, wraz z opisami publikujemy poniżej. Więcej

Zakończył się kolejny etap Jarocińskiego Budżetu Obywatelskiego dla Osiedli na rok 2016. W jego trakcie pracownicy urzędu dokonali szczegółowej oceny zgłoszonych projektów. Urzędnicy sprawdzili, czy zadania są możliwe do realizacji zgodnie ze zgłoszeniami oraz dokonali urealnienia kosztów założonych przez projektodawców. Więcej

W miniony piątek minął upłynął termin zgłaszania wniosków w ramach Jarocińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016. Mieszkańcy 15 osiedli zaproponowali realizację 54 zadań. Najwięcej - po 8 projektów zgłosili mieszkańcy osiedla Polna i Tumidaj, 7 - os. 700-lecia i 6 - os. 1000-lecia. Poniżej przedstawiamy nazwy zadań oraz szacunkowe koszty ich realizacji, które założyli projektodawcy. Więcej

Przypominamy, że do 23 października można zgłaszać projekty w ramach Jarocińskiego Budżetu Obywatelskiego dla osiedli na rok 2016. Przez cały ten czas pomocy w przygotowaniu projektów, zainteresowanym mieszkańcom, udzielają członkowie zespoły ds. budżetu obywatelskiego oraz podczas dyżuru konsultacyjnego, który odbędzie się 19 października między godz. 16:00 a 18:00. Więcej

Przypominamy, że do 23 października można zgłaszać projekty w ramach Jarocińskiego Budżetu Obywatelskiego dla osiedli na rok 2016. Przez cały ten czas pomocy w przygotowaniu projektów, zainteresowanym mieszkańcom, udzielają członkowie zespoły ds. budżetu obywatelskiego. Zostały także wyznaczone terminy dyżurów konsultacyjnych. Odbędą się one: 7 i 19 października między godz. 16:00 a 18:00. Więcej

Do czwartku odbywać się będą zebrania konsultacyjno-informacyjne w osiedlach. Podczas spotkań, z których część odbyła się już w zeszłym tygodniu, przedstawiane są proponowane zapisy regulaminu budżetu obywatelskiego dla osiedli na 2016 rok. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje, dotyczące niektórych zapisów tego dokumentu, także podczas spotkań osiedlowych. Więcej

Od poniedziałku, 14 września będą odbywały się spotkania konsultacyjno-informacyjne dla mieszkańców jarocińskich osiedli. W ich trakcie przestawiony zostanie regulamin budżetu obywatelskiego dla tych jednostek na rok 2016. W ramach inicjatywy mieszkańcy zdecydują o rozdysponowaniu łącznie ponad 750 tys. zł z gminnego budżetu. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia