32 placówki oświatowe oraz 4 organizacje z terenu Gminy Jarocin wzięły udział w tegorocznej akcji „Sprzątanie świata”. Uczestnicy przedsięwzięcia uzbierali 3 tony odpadów!

„Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”  - to hasło przyświecające 26. akcji „Sprzątanie świata”, która odbyła się 20 września. Uczniowie uporządkowali m.in. lasy, parkingi leśne, przydrożne rowy, okolice cieków wodnych, tereny wokół szkół, przystanki autobusowe, osiedla mieszkaniowe, ogródki działkowe. W wielu placówkach odbyły się pogadanki i konkursy z zakresu edukacji ekologicznej, podczas których można było zapoznać się z zasadami oraz celowością segregacji zbieranych odpadów a następnie z potrzebą ich odpowiedniego zagospodarowania. Jak co roku Gmina Jarocin przekazała uczestnikom akcji worki do segregacji odpadów oraz rękawice. - Niestety nie zawsze wszyscy pamiętają o tym, żeby szanować przyrodę i jej piękno. Ale wspólnie możemy to zmieniać, ucząc najmłodszych szacunku do przyrody, sprzątania po sobie odpadów, które degradują środowisko i stanowią zagrożenie zarówno dla zwierząt, przyrody jak i ludzi – podkreśla Bartosz Walczak, I z-ca Burmistrza Jarocina. - Dziękuję za udział w akcji dyrektorom szkół i przedszkoli, nauczycielom koordynującym jej przebieg, a przede wszystkim uczniom i  przedszkolakom, którzy tak pięknie posprzątali nasze otoczenie – dodaje Bartosz Walczak.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia