Aktualności

Z uwagi na rosnące zagrożenie koronawirusem COVID -19, mając na względzie troskę o zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających z targowiska miejskiego położonego przy ul. Kasztanowej w Jarocinie, Zakład Usług Komunalnych w Jarocinie informuje o czasowym zamknięciu targowiska od 13 do 31 marca 2020 roku. Więcej

Kilka tygodni temu w śródmieściu Jarocina rozpoczęły się prace związane z projektem „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w centrum Jarocina”. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie. Spółka pozyskała na to, jedną z największych w historii miasta, dotacji z Unii Europejskiej - ponad 136 mln złotych. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia