Aktualności

Za tydzień mija termin składania ofert na realizację 6 zadań w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez burmistrza Jarocina pod koniec listopada. Gmina na ich realizację przeznaczy ponad 350 tys. zł. Oferenci będą mogli ubiegać się o granty m. in na organizacje przedsięwzięć związanych z obchodami Roku Żołnierzy Wyklętych, 1050. Rocznicy Chrztu Polski, wydarzeń towarzyszących Jarocin Festiwal 2016, promujących idee skautingu czy zdrowy styl życia dla osób starszych. Więcej

Burmistrz Jarocina ogłosił konkursy na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2016. Łącznie w projekcie budżetu gminy na rok 2016 na realizację zadań przez organizacje pozarządowe zabezpieczono kwotę ponad 20 mln zł, co oznacza, ze aż 14,8 % budżetu gminy będzie realizowane stowarzyszenia i fundacje założone i prowadzone przez mieszkańców gminy Jarocin. Dla porównania, ten sam wskaźnik dla większości gmin w Polsce wynosi 1%. Więcej

Zakończył się nabór wniosków w ramach programu ReGrantJarocin, realizowanego przez Fundację 750-lecia Jarocina, ze środków finansowych Gminy Jarocin. Mikrodotacje przyznano 16 organizacjom pozarządowym oraz grupom nieformalnym, działającym na rzecz mieszkańców naszej gminy. Wydano na ten cel 64 tys zł. Więcej

W miniony piątek odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Jarocin. Jego celem było zebranie spostrzeżeń i propozycji do "Programu współpracy gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok", które w ocenie tych organizacji warto wprowadzić do kolejnej uchwały. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia