Aktualności

Do końca kwietnia można składać propozycje tematów konsultacji społecznych. Zgłoszone pomysły, po otrzymaniu rekomendacji Rady Społecznej, zostaną ujęte w tegorocznym planie konsultacji. Od tego roku konsultacje będą prowadzone według nowego regulaminu, nad zapisami którego pracował zespół, składający się z mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych i pracowników magistratu. Więcej

Za tydzień mija termin składania ofert na realizację 6 zadań w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez burmistrza Jarocina pod koniec listopada. Gmina na ich realizację przeznaczy ponad 350 tys. zł. Oferenci będą mogli ubiegać się o granty m. in na organizacje przedsięwzięć związanych z obchodami Roku Żołnierzy Wyklętych, 1050. Rocznicy Chrztu Polski, wydarzeń towarzyszących Jarocin Festiwal 2016, promujących idee skautingu czy zdrowy styl życia dla osób starszych. Więcej

Burmistrz Jarocina ogłosił konkursy na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2016. Łącznie w projekcie budżetu gminy na rok 2016 na realizację zadań przez organizacje pozarządowe zabezpieczono kwotę ponad 20 mln zł, co oznacza, ze aż 14,8 % budżetu gminy będzie realizowane stowarzyszenia i fundacje założone i prowadzone przez mieszkańców gminy Jarocin. Dla porównania, ten sam wskaźnik dla większości gmin w Polsce wynosi 1%. Więcej

Zakończył się nabór wniosków w ramach programu ReGrantJarocin, realizowanego przez Fundację 750-lecia Jarocina, ze środków finansowych Gminy Jarocin. Mikrodotacje przyznano 16 organizacjom pozarządowym oraz grupom nieformalnym, działającym na rzecz mieszkańców naszej gminy. Wydano na ten cel 64 tys zł. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia