Aktualności

W miniony piątek odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Jarocin. Jego celem było zebranie spostrzeżeń i propozycji do "Programu współpracy gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok", które w ocenie tych organizacji warto wprowadzić do kolejnej uchwały. Więcej

Przyznano kolejne mikrogranty w ramach projektu ReGrantJarocin, realizowanego przez Fundację 750-lecia Jarocina. Komisja konkursowa doceniła tym razem trzy organizacje pozarządowe i trzy grupy nieformalne, działające pod opieką patrona, którym przyznała mikrodotacje w wysokości od 4500 do 4800 zł. Więcej

Drużyna SuperW to wolontariusze Szlachetnej Paczki - ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie "Wiosna", w którym darczyńcy przygotowują paczki dla wybranej przez siebie rodziny z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Chętni do pracy wolontariackiej w mogą zgłaszać się do końca września. Więcej

Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski prowadzi konsultacje społeczne w zakresie tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju n lata 2014-2020. Konsultacje odbywają się w każdej gminie członkowskiej lidera. W Jarocinie spotkanie takie odbyło się w zeszłym tygodniu, jednak mieszkańcy gminy nadal mogą zgłaszać propozycje działań i projektów, które mogą zostać ujęte w strategii. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia