Edmund Rogalski był 109. burmistrzem Jarocina w całej historii miasta, pełnił urząd przez ponad 14 lat. W sposób szczególny przyczynił się do rozwoju Jarocina i zmiany jego wizerunku w trudnym dla Polski okresie lat 20-tych i 30-tych.

Edmund Rogalski urodził się 22 października 1891 r. w Kłecku koło Gniezna. Pochodził  z rodziny rzemieślniczej i kupieckiej. Po maturze w 1914 r. zmobilizowany został do niemieckiej armii i wysłany na front I wojny św., gdzie walczył przez cztery lata, do jej zakończenia. W grudniu 1918r. objął dowództwo nad oddziałem powstańczym w Kłecku, brał udział w ciężkich walkach powstańczych na froncie północnym, także wspólnie kompanią jarocińską. Uczestnik  wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. W latach 1919-1923 był dowódcą jarocińskiego garnizonu. Odszedł ze służby na własną prośbę w stopniu kapitana. Odznaczony był Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Powstańczym, za bohaterstwo na polu bitwy został odznaczony krzyżem „Virtuti Militari”. Studiował ekonomię w Niemczech i Prawo na Uniwersytecie Poznańskim.

20 stycznia 1925 r. rada miejska wybrała go burmistrzem Jarocina, miał wówczas 34 lata. Jednak urząd ten objął dopiero 4 maja 1925 r. Przez te kilka miesięcy trwała medialna „nagonka” na Rogalskiego, zainicjowana i prowadzona przez część rajców miejskich, którzy nie chcieli się pogodzić z taką decyzją rady. Publicznie przez nich pomawiany i upokarzany, Rogalski zachował spokój. W kwietniu 1925 r. wojewoda poznański hr. Alfred Bniński położył kres „jarocińskiej wojence” i zatwierdził wyniki styczniowych wyborów. W czasie uroczystej sesji rady miejskiej w jarocińskim ratuszu, w sali wypełnionej po brzegi, Edmund Rogalski z pełną godnością złożył ślubowanie i przyjął nominację od jarocińskiego starosty Jana Modelskiego.

Został wybrany Burmistrzem Jarocina na 12 lat. Po ich upływie Rada Miejska doceniła zasługi Rogalskiego dla rozwoju miasta ponownie wybrała go burmistrzem na drugą kadencję, która miała trwać 10 lat - do 1947 r. (pokonał wówczas kilkunastu innych kandydatów). Niestety wybuch II wojny światowej przerwał jego urzędowanie. Po jej zakończeniu, ówczesne komunistyczne władze Jarocina nie dały Rogalskiemu możliwości pracy nie tylko w samorządzie, ale nawet w Jarocinie. Mimo ciężkiego powojennego inwalidztwa nie przyznały mu świadczeń. Aby utrzymać rodzinę nauczył się pisać lewą ręką i dojeżdżał do pracy do Poznania i Śremu.   

Zmarł w jarocińskim szpitalu 3 lipca 1961 r. w wyniku ulicznego wypadku kilka metrów od swojego domu. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Jarocinie. Edmund Rogalski był 109. burmistrzem Jarocina w całej historii miasta, pełnił urząd przez ponad 14 lat. W sposób szczególny przyczynił się do rozwoju Jarocina i zmiany jego wizerunku w trudnym dla Polski okresie lat 20-tych i 30-tych.

Andrzej Gogulski


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia