Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu jeszcze w tym roku pięć gminnych spółek wybuduje instalacje fotowoltaiczne o mocy niemal 640 kWp. Zielona energia będzie produkowana dzięki montażowi blisko 2 tysięcy paneli, które zajmą powierzchnię ponad 3 tys. m2. Wartość inwestycji to ponad 3 mln zł. Koordynatorem przedsięwzięcia jest spółka Energia Jarocin.

Instalacje z paneli fotowoltaicznych planuje wybudować, jeszcze w tym roku, pięć gminnych spółek: Zakład Usług Komunalnych, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Jarocińska Agencja Rozwoju, Jarocin Sport oraz Zakład Gospodarki Odpadami. Ich budowa będzie możliwa dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie preferencyjnych pożyczek. Wnioski gminnych spółek, złożone w lutym w ramach naboru „Przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza w roku 2020”, właśnie znalazły się na liście projektów objętych wsparciem finansowym.  

Będzie to pierwsze tak szeroko zakrojone działanie, zmierzające do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w ramach Klastra Energia Jarocin. Łączna planowana moc instalacji to niemal 640 kWp. W sumie zamontowane zostaną 1934 panele PV, które zajmą powierzchnię 3160 m2. Dzięki realizacji tej inwestycji emisja dwutlenku węgla do atmosfery zmniejszy się o ponad 480 ton na rok. O tym, że jest to plan bardzo ambitny, świadczy chociażby fakt, że obecnie tylko jedno z gminnych przedsiębiorstw produkuje prąd z energii słonecznej.  Jest to Zakład Gospodarki Odpadami – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, który posiada instalację składającą się z 296 paneli o łącznej mocy 90,28 kWp.

Podkreślić należy, że wszystkie działania w ramach jarocińskiego klastra energetycznego odbywają się w ścisłej współpracy między liderem przedsięwzięcia – spółką Energia Jarocin oraz podmiotami, będącymi jego członkami – m.in. instytucjami organizacyjnymi i spółkami gminnymi.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia