Przetarg na rozbiórkę amfiteatru w Jarocinie z równoległym prowadzeniem archeologicznych badań wykopaliskowych ogłosiła dziś gmina Jarocin. Termin składania ofert mija 27 lipca.

Zakres prac przewiduje rozebranie zarówno sceny wraz z zadaszeniem, jak kopca, na którym zbudowano widownię. Ściany zewnętrzne obwodowe będą rozebrane do poziomu około 5 cm nad poziomem gruntu, a następnie przemurowane cegłą rozbiórkową do poziomu około 25 cm nad poziom terenu ukształtowany po rozbiórce. - Na pozostawionym fragmencie amfiteatru ma być w późniejszym okresie stworzone miejsce spotkań, organizacji wydarzeń kulturalnych i plenerowej wystawy opowiadającej historię rozebranego obiektu, związaną z jarocińskim festiwalem – wyjaśnia zastępca burmistrza Robert Kaźmierczak.
Roboty rozbiórkowe będą prowadzone równolegle z badaniami wykopaliskowymi zgodnie z programem prac zatwierdzonym przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod ścisłym nadzorem archeologa. Ma to związek z wynikami majowych badań sondażowych, które wskazały, że między ruinami kościoła św. Ducha a aleją grabową w parku znajdują się groby. Jak podają źródła historyczne, w latach 1770-1820 w tym miejscu pochowanych zostało około 450 mieszkańców miasta. Z relacji jarociniaków wynika, że już pod koniec lat 70. XX w. przy okazji budowy amfiteatru natrafiony na szczątki ludzkie. Wówczas groby uległy zniszczeniu przez ciężki sprzęt, który wykorzystywano do budowy widowni. Wykonawca prac rozbiórkowych będzie musiał przesiać całość nasypu obecnego amfiteatru w sposób umożliwiający oddzielenie zalegającego w nim materiału kostnego od pozostałych składników wypełniska. W ogłoszeniu przetargowym zapisano też, że niezbędna będzie bieżąca inwentaryzacja i oczyszczenie pozyskanych szczątków ludzkich, które następnie zostaną poddane analizie antropologicznej. - Po ich zakończeniu zostaną one złożone we wspólnej mogile na jarocińskim cmentarzu – zaznacza Robert Kaźmierczak. Prace rozbiórkowe powinny zakończyć się do końca września. - Równolegle trwa konkurs na koncepcję zagospodarowania terenu między ruinami kościoła św. Ducha, ul. Zamkową i Parkową oraz parkową aleją grabową. Kiedy rozpocznie się rozbiórka amfiteatru, znane już będę pomysły na to, jak będzie wyglądał nowy amfiteatr wkomponowujący się w park i jego najbliższe otoczenie – zaznacza zastępca burmistrza Jarocina.

Rozbiórka amfiteatru w Jarocinie z równoległym prowadzeniem archeologicznych badań wykopaliskowych

 

Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia