"Bilans otwarcia" to finansowo-prwane podsumowanie działalności Urzędu Miejskiego w Jarocinie w latach 2012-2014. Audytorzy w przygotowanym raporcie wykazali liczne nieprawidłowości, jakie miały miejsce w czasie kadencji byłego burmistrza, Stanisława Martuzalskiego. - Nie możemy przejść obojętnie nad tym, gdzie działa się na szkodę gminy – podkreślił burmistrz Adam Pawlicki podczas ostatniej sesji rady miejskiej, kiedy to prezentowany był raport z audytu. - Skala działania na szkodę gminy to kwota minimum pół miliona złotych. Kiedy wszystko zostanie zebrane, zgłosimy to do prokuratury – zapowiedział wówczas włodarz gminy.

Blisko 180 tys. zł starcił jarociński samorząd zpowodu wcześniejszego wykupu obligacji. Poważne wątpliwości budzi także fakt, że miasto zaciągało droższe pożyczki, by spłacić tańsze. Zastepca burmistrza i przewodniczący rady, a później radny, poprzedniej kadencji, Robert Kaźmierczak, podkreslił podczas sesji, że radni byli okłamywani przez poprzedniego burmistrza i podległych mu urzędników. – Pod koniec roku pożyczano pieniądze, po to, żeby po 3-4 miesiącach pokazać, że są wolne środki i można je inwestować. Dość perfidna manipulacja na koszt gminy – podkreslił zastępca burmistrza. Podczas kontoli analizie poddanych zostało także 10 wybranych postepowań przetargowych. – Tylko w jednym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości. Czasami były to błędy formalne, ale czasami i merytoryczne, które skutkowały stratami dla gminy – podkreślił podczas prezentowania raportu radca prawny Szymon Muszyński, którego kancleria przeprowadziła audyt.

Kolejnych blisko 130 tys. zł gmina nie musiałaby wydawać, gdyby w ostatnich dniach minionej kadencji nie podjęto pewnych decyzji. Precyzując, chodzi o wydatki z tytułu przedłużenia okresów wypowiedzenia byłym zastępcom burmistrza, Hannie Szałkowskiej i Mikołajowi Kostce. Już w grudniu radni wystosowali do burmistrza apel, w którym wezwali włodarza do wystąpienia na drogę sądową przeciwko byłemu burmistrzowi Stanisławowi Martuzalskiemu z pozwem o odszkodowanie z tytułu bezzasadnego wydłużenia okresu wypowiedzenia swoich zastępców. W zakresie kadrowym audytorzy ujawnili także błędy w dokumentacji pracowniczej, jak formalne zatrunienie dwóch osób na tym samym stanowisku.

W raporcie wykazane zostały też błędy w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami. Pod koniec 2013 roku podniesiono kapitał zakładowy spółki Jarocin Sport, ale nie uzasadniono tego w uchwale. Póżniej znaleziono również umowy sponsoringowe na 5o tys. zł dla klubu JKS Jarota, których podpisanie było możliwe właśnie dzięki podwyższeniu kapitału przedsiębiorstwa. Problem w tym, że spółka nie otrzymała nic w zamian. Wątpliwości audytorów wzbudziło też powołanie i odwołanie jednego dnia pana Leszka Mazurka na stanowisko prezesa Jarocin Sport. – Analiza dokumentów wskazuje, że pan Mazurek nie powinien być wybrany na prezesa spółki zarówno w 2012 jak i 2013 roku – podkreślił mecenas Muszyński.

W zakresie dotacji dla organizacji pozarządowych, wątpliwości wzbudziło przyznanie dotacja dla JKS Jarota, która była wyższa o 100 tys. zł niż kwota zaproponowana przez komisję konkursową. Znaleziono też nieprawidłowości w zakresie rozliczania podatku akcyzowego i podróży służbowych. Wskazano też, że władze gminy nie składały deklaracji na podatek od nieruchomości w latach 2012-2014. Poza tym blisko 120-stonnicowy dokument wskazuje także na uchybienia o niskim ciężarze gatunkowym, jak błędy w klasyfikacjach budżetowych. Kontrolerzy znaleźli także wydatki, które nie były zadaniami własnymi gminy oraz zadania inwestycyjne, które finansowano z wydatków bieżących.

Audyt przeprowadziła Kanclearia Radcy Prawnego Szymona Muszyńskiego. - Badaliśmy tysiące dokumentów i wyłapanie tych błędów służy temu, żebyśmy ich w przyszłości nie popełniali – podkreślił podczas sesji mecenas Muszyński. Raport z audytu w urzędzie miejskim dostępny jest tutaj. Podczas sesji rady miejskiej, która odbędzie sie pod koniec maja, przedstawiony zostanie raport z audytu przeprowadzonego w gminnych spółkach.

 

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia