Każdego roku kilkoro uczniów na podstawie opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej realizuje indywidualny program nauczania. Najzdolniejsi uczniowie, po zdiagnozowaniu bardzo wysokich możliwości intelektualnych oraz wysokich predyspozycji do nauki matematyki lub języka obcego, mogą realizować indywidualnie opracowany program nauczania.

Nauczyciele uczący, poza dostosowywaniem wymagań do szczególnych uzdolnień uczniów, spotykają się także z nimi na zajęciach indywidualnych, w ramach których rozwijają ich pasje i zainteresowania. Opracowana w szkole i realizowana na poziomie wszystkich klas procedura rozpoznawania i rozwijania szczególnych uzdolnień uczniów została doceniona przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie a Szkoła Podstawowa nr 2 otrzymała certyfikat "SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW".  Na każdym kroku, w szkolnych klasach i korytarzach, zobaczyć można wytwory uczniów - a na stronie internetowej umieszczane są na bieżąco informacje o kolejnych osiągnięciach.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia