Urząd Statystyczny w Poznaniu prowadzi w wylosowanych gospodarstwach domowych z tereniu gminy Jarocin badanie ankietowe dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach. Ankieterzy będą pukali do drzwi mieszkańców do 19 stycznia br.

Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach członków gospodarstw domowych w IV kwartale 2018 roku. Zebrane informacje zostaną wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych.

Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

 

Więcej: http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/badanie-uczestnictwo-mieszkancow-polski-w-podrozach-02-19012019/


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Gminny program WYMIE PIEC

Kategorie aktualności

Wydarzenia