"Szkoła językowe Leader School rusza z projektem "AKADEMIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Z CERTYFIKATEM". W ramach przedsięwzięcia organizatorzy zapewniają bezpłatną naukę języka angielskiego, wszystkie materiały dydaktyczne oraz certyfikat TELC - uznawany przez wszystkie kraje Unii Europejskiej. Szkolenia odbywać się będą na terenie Jarocina. Pierwsze grupy ruszają już w połowie września.

O przyjęciu chętnych do projektu zadecyduje kolejność zgłoszeń, dokumenty można pobrać:
https://drive.google.com/file/d/1z0YV9j-2ddqM3pkUX_NX0GuR-W_PuYcg/view
Zapisy, informacje:
LEADER SCHOOL S.C. ARTUR SKAŁA, WOJCIECH CIEŚLEWICZ
OS. TYSIĄCLECIA 30
61-240 Poznań
Tel. 535-145-755
tel.: +48 (061) 221-22-05
rataje@leaderschool.pl

W projekcie mogą wziąć osoby:
a) w wieku aktywności zawodowej - od 18 roku życia (preferowane będą osoby powyżej 24 roku życia) 
b) zamieszkujące miasta średnie woj. wielkopolskiego.

Projekt: „AKADEMIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Z CERTYFIKATEM" jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 8: Edukacja Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie
Okres realizacji: 01.09.2019 - 31.08.2021
Obszar realizacji: Województwo Wielkopolskie 
Projektodawca: 
LEADER SCHOOL S.C. ARTUR SKAŁA, WOJCIECH CIESLEWICZ


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia