Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców gminy Jarocin do udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Zapisy prowadzi MGOPS Jarocin – ul. Wrocławska 39, Biuro Obsługi Klienta (parter) oraz pod numerem telefonu 500 276 801.

Spotkanie edukacyjne - 26.06.2018 r. (wtorek) w godz. 17:00-19:00

JOK Jarocin - Pl. Festiwalu Muzyki Rockowej 1, 63-200 Jarocin (sala widowiskowa)

Odbiór próbek do badania - 02.07.2018 r. (poniedziałek) w godz. 13:00-17:00

JOK Jarocin - Pl. Festiwalu Muzyki Rockowej 1, 63-200 Jarocin (pomieszczenie nr 6)

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu realizuje projekt pod nazwą „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Każdy uczestnik projektu zostanie objęty bezpłatnymi działaniami edukacyjnymi oraz badaniami profilaktycznymi, tj.:

-  badaniem na krew utajoną w kale,

- powtórnym badaniem na krew utajoną w kale, w przypadku nieprawidłowego wyniku pierwszego badania,

- bezpłatną, niewymagającą skierowania kolonoskopię, w przypadku podwójnego dodatniego wyniku na krew utajoną (łącznie z pokryciem kosztów dojazdu na badanie do Poznania).

Warunki udziału w projekcie:

- wiek 50-67 lat,

- udział w spotkaniu edukacyjnym poprzedzającym badanie,

- wypełnienie ankiety monitorowania,

- dostarczenie w wyznaczonym terminie próbki do badania.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia