Dzisiaj o godzinie 18:00 w jarocińskim ratuszu odbędzie się spotkanie dla członków zarządów osiedli, w trakcie którego przestawiony zostanie regulamin budżetu obywatelskiego dla osiedli na rok 2016. W ramach inicjatywy mieszkańcy zdecydują o rozdysponowaniu ponad 750 tys. zł z gminnego budżetu.

Nowy model budżetu obywatelskiego gminy Jarocin będzie odbywał się w oparciu o jednostki pomocnice, jakimi są osiedla. Na każde osiedle zostanie zapisana w budżecie gminy kwota, wyliczona na podstawie liczby mieszkańców – zgodnie z zasadami obliczania funduszu sołeckiego, ale bez ustawowego limitu, który ograniczałby przekazane w ten sposób środki do nieco ponad 23 tys. zł na dane osiedle. W przyszłym tygodniu rozpoczną się spotkania informacyjne dla mieszkańców poszczególnych osiedli.

Mieszkańcy gminy Jarocin zdecydują w tym roku o podziale ponad 2 mln zł, z czego 1,6 mln zł w formie funduszu sołeckiego, który jest formą budżetu obywatelskiego, oraz ponad 750 tys. zł w formie budżetu obywatelskiego dla osiedli – informuje zastępca burmistrza Jarocina, Robert Kaźmierczak. Większa kwota na sołectwa wynika z faktu, że w większości przypadków z funduszu sołeckiego pokrywane są koszty utrzymania, modernizacji i remontów świetlic wiejskich i wiejskich domów kultury.

Nowe zasady budżetu obywatelskiego były wypracowywane przez kilka miesięcy na otwartych spotkaniach, które odbywały się w Jarocińskim Ośrodku Kultury. W pracach grupy ds. budżetu obywatelskiego dla gminy Jarocin uczestniczyli radni, pracownicy urzędu miejskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy gminy. Zadaniem zespołu było wypracowanie budżetu obywatelskiego, które są optymalne dla realiów gminy Jarocin. Prace nad nowymi zasadami konsultacji społecznych i budżetu obywatelskiego w Jarocinie odbywały się w ramach ogólnopolskich projektów „Konsultacje z zasadami” oraz „Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej”, które realizuje Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z Warszawy.

Konsultacje wzięte na warsztat

Pomóż nam udoskonalić zasady dialogu społecznego!

Ustalają nowe zasady


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia