Do 30 września można zgłaszać kandydatury do Nagrody Burmistrza Jarocina im. Stanisława Taczaka.

Laureatami nagrody mogą zostać osoby za wybitne osiągnięcia w dziedzinach m. in. takich jak  oświata i wychowanie, kultura i ochrona zabytków, sport i turystyka, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury, które przyczyniły się w znaczący sposób do rozwoju i promocji gminy Jarocin. Zgłoszenie kandydata do nagrody należy złożyć na piśmie na formularzu wniosku, który, wraz z regulaminem konkursu, dostępny jest na stronie internetowej tutaj. Pretendentów do nagrody mogą zgłaszać mieszkańcy gminy Jarocin w liczbie co najmniej 100 osób, których podpisy zostaną złożone we wniosku.  Kandydatury może wysunąć też co najmniej 5 radnych Rady Miejskiej w Jarocinie, kapituła nagrody oraz Burmistrz Jarocina. Wnioski przyjmują pracownicy Biura Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Jarocinie (pokój 39) od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00. 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia