90 lat temu, 4 maja 1925 roku w ratuszu odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Edmunda Rogalskiego na burmistrza Jarocina. Miał 36 lat i był 109. burmistrzem w historii naszego miasta. Pełnił swój urząd przez 14 lat - do wybuchu II wojny światowej.

Po czterech miesiącach wojewoda poznański Adolf hrabia Bniński, zatwierdził ważność styczniowych wyborów. 4 maja 1925r. na długo przed wyznaczoną godziną, w sali Ratusza zgromadziło się wielu gości, radnych i mieszkańców Jarocina. Sala wypełniona była po brzegi. W porządku obrad był wyznaczony jeden punkt: wprowadzenie w urzędowanie nowego burmistrza. Obecni byli wszyscy członkowie Magistratu i jarocińscy radni. Uroczystość otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Jachowski, a starosta Jan Modelski, poprosił wszystkich o powstanie, po czym odebrał od Edmunda Rogalskiego słowa przysięgi: „Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonym mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma. Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować, wszystkich obywateli kraju w równym mając zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy przełożonych wykonać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować. Tak mi Panie Boże dopomóż”.

Edmund Rogalski podziękował zebranym radnym za zaufanie, które w nim pokładają, obierając go burmistrzem i przyrzeka stać na straży interesów miasta przy poparciu radnych, których nie tylko prosi o pomoc, ale tej pomocy od nich żądać musi. Wybrany został na dwunastoletnią kadencje, a w 1937r. Rada Miejska doceniając jego służbę, zaangażowanie i zasługi dla miasta i jego mieszkańców, wybrała Edmunda Rogalskiego na kolejne 10 lat. Urząd pełnił do wybuchu II wojny św. Chociaż jego kadencja kończyła się dopiero w 1947 roku, to powojenne zmiany ustrojowe nie pozwoliły Rogalskiemu na powrót do pełnienia urzędu burmistrza, lub innych funkcji publicznych. Zmarł 3 lipca 1961r. w wyniku wypadku ulicznego. Spoczywa na cmentarzu w Jarocinie. 

Przygotował: Andrzej Gogulski


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia