Coraz więcej mieszkańców gminy Jarocin decyduje się na korzystanie z brązowych pojemników do segregacji odpadów biodegradowalnych - kuchennych. Jednocześnie zmniejsza się strumień odpadów komunalnych zmieszanych.

Od 1 lipca tego roku obowiązuje zmieniony Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Jarocin, zgodnie z którym mieszkańcy zobowiązani są do segregowania odpadów kuchennych, tzw. bioodpadów. Mogą to robić korzystając z brązowego pojemnika do bioodpadów lub przydomowego kompostownika. Wcześniej mieszkańcy zobowiązani byli do zadeklarowania, w jaki sposób będą segregowali odpady. Zdecydowana większość - ponad 7 tys. gospodarstw - dostosowała się do wymogów, wybierając korzystanie z brązowych pojemników na odpady kuchenne. Z przydomowych kompostowników korzysta zaledwie 30 % gospodarstw domowych, które segregują odpady. Niestety są i tacy, którzy do tej pory, pomimo wystosowanych wezwań do złożenia w gminie oświadczenia, nie wypełnili obowiązku deklaracji sposobu segregowania odpadów biodegradowalnych - kuchennych.

Samorząd gminy Jarocin prowadzi szereg akcji edukacyjnych, które mają na celu prawidłową segregację odpadów. Dzięki temu coraz mniej jest przypadków wrzucania do brązowego pojemnika odpadów, które powinny trafić do innego kosza. Do pojemników BIO nie należy wrzucać worków foliowych, papierowych ani biodegradowalnych. Wszystkie odpady kuchenne i resztkowe trzeba wrzucać bezpośrednio do pojemnika. Niestety nadal się to zdarza, dlatego prowadzone są wyrywkowe kontrole pod kątem wyeliminowania przypadków niewłaściwej segregacji.  Zanieczyszczony odpad będzie podstawą do tego, by firma wywozowa nie opróżniała pojemnika, a w przypadku nieruchomości wielorodzinnych, gdzie występuje anonimowość wszyscy mieszkańcy będą ponosić zbiorową odpowiedzialność, co wiąże się z podwyższoną opłatą za odpady komunalne.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia