Na kolejnym spotkaniu z mieszkańcami mówiono o rewitalizacji Śródmieścia Jarocina oraz modyfikacjach, jakie w związku z tym zaplanowano. Zebranie odbyło się w Kamienicy Kultury.

W centrum miasta niebawem ruszy realizacja ogromnego przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina - etap II”. Mieszkańcy przez wiele lat wnioskowali o realizację tej inwestycji z uwagi na częste awarie sieci oraz podtopienia piwnic budynków. Inwestycja w centrum miasta to część szeroko zakrojonego projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin” o wartości 273 mln zł. Jego realizacja jest możliwa dzięki pozyskaniu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 136 mln zł unijnej dotacji.

Na kolejnym spotkaniu informacyjnym dla mieszkańców mówiono o zagospodarowania płyty rynku i ulic w Śródmieściu po zakończeniu przebudowy systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w centrum. Omówiono m.in. organizację ruchu, bilans miejsc parkingowych przed i po realizacji inwestycji, bilans zieleni, skład gatunkowy nowych nasadzeń, elementy małej architektury, w tym fontanny i oświetlenia. Mieszkańcy zadawali także pytania.

Całość etapu II rewitalizacji Śródmieścia obejmuje swoim zakresem następujące ulice miasta Jarocin: Rynek, ul. Kościelna, ul. Św. Ducha (od Rynku do rzeki Lipinki), ul. Targowa, ul. Łąkowa, ul. Wodna (od ul. Śródmiejskiej do rzeki Lipinki), ul. Szpitalna, ul. Śródmiejska, ul. Hallera, ul. Wolności, ul. Barwickiego, ul. Wąska, ul. Mała, ul. Krótka, ul. Paderewskiego (od ul. Wrocławskiej do Kościoła Chrystusa Króla), ul. Dąbrowskiego (od ul. Wrocławskiej do wysokości budynku nr 10), ul. Wrocławska (od Rynku do wysokości budynku nr 65).

Są już planowane kolejne spotkania w sprawie rewitalizacji. O ich terminach Urząd Miasta będzie informował na bieżąco. 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia