Masz ogród, a na nim drzewa owocowe, z których opadają owoce i nie wiesz, gdzie je wyrzucić? Możesz je bezpłatnie oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującym się pod adresem Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin.

Mieszkańcy gminy Jarocin posiadający nieruchomości zamieszkałe mogą bezpłatnie dostarczać na PSZOK odpady kuchenne ulegające biodegradacji, trawę, liście, gałęzie, kwiaty, owoce z drzew, opakowania z drewna w tym skrzynki np. po owocach.

Z nieruchomości zamieszkałych do PSZOK przyjmowane są wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:

 • papier i tektura (w tym opakowaniowa),
 • tworzywa sztuczne (w tym opakowaniowe),
 • opakowania ze szkła bezbarwnego,
 • opakowania ze szkła kolorowego,
 • szkło płaskie bez zanieczyszczeń,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • opakowania z drewna,
 • metale ( w tym opakowaniowe),
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia ( oleje, tłuszcze, farby, detergenty, kleje, lepiszcza i żywice),
 • strzykawki i igły w specjalnych opakowaniach ochronnych,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć w tym termometry,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • urządzenia zawierające freon,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odzież i tekstylia,
 • zużyte opony,
 • gruz betonowy, ceglany

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów czynny jest:

Poniedziałek - Piątek: 6:00 - 21:00

Sobota: 8:00 - 14:00

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Jarocin dla Niepodleglej

Kategorie aktualności

Wydarzenia